EDUKACIJE I RADIONICE

Mobirise

Inteligentna turistička destinacija

Primjena IoT ITD:
- ICT tehnologija i razvoj turističke destinacije
- poboljšavnje procesa prodaje i marketinga IoT interakcijom
- svjetski trendovi u ICT industrije u turizmu
- Data Warehousing, Big Data Streaming
- GDPR u hotelijerstvu
- izvoz SW proizvoda van EU
- patenti i prava na software

Model razvoja

Mobirise


VDA-ISA - zaštita prototipa

Ocjena i certifikacija u području informacijske sigurnosti u autoindustriji.

Teme:
ISO 27001 u autoindustriji
VDA-ISA Information Security Assessment
VDA-ISA i TISAX

Primjeri iz prakse:
zaštita prototipa proizvoda
zaštita lokacije i posjetitelja
zaštita prijenosa podataka

Mobirise

                        Kontejnerski podatkovni centri

Konstrukcije
Energetika
Modeli izvedbe
Certifikacije
Primjena
Projekti

Mobirise

Procjena stanja informacijske i kibernetičke sigurnosti

Povrat podataka (Data recovery), Povrat poslovanja u slučaju katastrofa (Disaster recovery), Stalnost poslovanja - sposobnost nastavka poslovanja (Business continuity), upravljanje rizicima (Risk management) aktivnosti su koje postaju sastavni dio poslovnih planova.

Procjena informacijske i kibernetičke sigurnosti provodi se prema međunarodnoj normi ISO 27001, a uključuje i zahtjeve ISO 31000, ISO 22301, GDPR, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te NIST SP 800 normi.   

Procjenu provode kvalificirani profesionalni IRCA auditori s potvrđenim dugogodišnjim i međunarodnom iskustvom

Procjena stanja informacijske i kibernetičke sigurnosti 

Mobirise

ISO norme i smjernice

SW:
ISO 90003:2018
Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software

ISO29110-x:2016
Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs)

ISO 15288:2015
Systems and software engineering — System life cycle processes

ISO 29119-x:2013
Software and systems engineering — Software testing

ISO 12207:2017
Systems and software engineering — Software life cycle processes

ISO 27001 + ISO 27002 + GDPR:
ISO 27701:2019
Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management

Mobirise

Digitalna transformacija

Enterprise environment:
ERP
CRM
IoT
Cloud solutions
Mobility
Social networks
Big data & BI
Advanced Analytics

Internal reengineering:
Processes
Analytics
Platforms
Integration

Business Efficiency:
Business agility
Cost optimization
Informed decisions
Increased productivity
Innovation

Customer experience:
Personalized Interactions
Dynamic & Aware Apps
Deeper engagement
Channel flexibility
Rich user experience