Adriakon
 
Hrvatski. .English. .
Hrvatski | English |

.......

 

Korisnik:
Lozinka:

 


SEMINARI I RADIONICE ISO 9001

 

SO1 Seminar o sustavu upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008

Program:

Obuhvaća predavanja

•  općenito o kvaliteti i sustavu upravljanja kvalitetom

 

•  certifikacije

 

•  povijest norme

 

•  zahtjevi norme

 

•  uvođenje i primjena sustava

Namjena:

Prezentirati slušateljima osnovne podatke o ISO 9001:2008. Priprema za radionice i napredne seminare.

Preduvjeti:

- nema

Osnovni:

- nema

Napredni:

IA1

Radionica:

RN1

Trajanje:

1 dan - 6 x 45 minuta

Radni materijali:

skripta

Izvođači:

licencirani auditor ili IRCA auditor

Ispit:

- nema

Certifikat:

Potvrda o učešću na seminaru

 
 

RN1 Radionica prema zahtjevima sustava kvalitete ISO 9001:2008

   

Program:

Obuhvaća izradu dokumentacije i zapisa, kroz individualizirane vježbe i radionice u manjim grupama, po temama

•  zahtjevi norme

•  analiza i interakcija procesa

•  organizacija poduzeća

•  politika i ciljevi

•  odjeli-aktivnosti

-  prodaja

-  nabava i kontrola dobavljača

-  proizvodnja-usluge

•  strojevi, uređaji, infrastruktura i održavanje

•  osoblje i obrazovanje

•  mjerna oprema

•  nadzor procesa

•  statistike i analize

•  interni auditi

•  upravljanje nesukladnostima

•  korektivne i preventivne radnje

•  upravina ocjena

Namjena:

Detaljna razrada zahtjeva norme s primjerima i izradom osnovne dokumentacije sustava (postupci i zapisi) prema zahtjevima norme. Priprema za ili praćenje izgradnje sustava kvalitete u poduzeću. Dinamika se prilagođava radu grupe odnosno izgradnji sustava kod korisnika.

Preduvjeti:

SO1 Seminar o sustavu upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 ili IA1 Tečaj za internog auditora prema ISO 9001:2008

Osnovni:

SO1

Napredni:

grupa SU

Radionica:

grupa RU

Trajanje:

16 dana (8 tjedana po 2 dana) po 4 x 45 minuta

Radni materijali:

norma, skripta, predlošci i primjeri po temema

Izvođači:

licencirani auditor ili IRCA auditor

Ispit:

- nema – po zahtjevu poduzeća može se izraditi ocjena učešća odnosno primjenjivosti dokumentacije

Certifikat:

potvrda o prisustvovanju i/ili osposobljenosti

 
 

IA 1 Tečaj za internog auditora sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008

Program:

Obuhvaća predavanja, vježbe i zadatke (individualne i timske), te testiranje osposobljenosti na kraju seminara, a po slijedećim temama

1 . Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom

2. Norme niza ISO 9000. Elementi sustava kvalitete po modelu ISO 9001:2008

3. Problematika uvođenja i primjene sustava

4. Svrha i tipovi audita. Certificiranje sustava kvalitete

5. Postupci i slijed provedbe audita

•priprema za audit

•provođenje audita

•pisanje izvještaja i nalaza

6. Zahtjevi za auditora

7. Završna provjera znanja

Namjena:

I zobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom.

Preduvjeti:

- nema – Poželjno SO1 Seminar o sustavu upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Osnovni:

SO1

Napredni:

grupa SU

Radionica:

RN1

Trajanje:

3 dana po 6 x 45 minuta

Radni materijali:

skripta

Izvođači:

licencirani auditor ili IRCA auditor

Ispit:

provjera znanja 60 min

Certifikat:

potvrda o prisustvovanju i/ili osposobljenosti

   
   
OSTALI SEMINARI  
 

Radionica 9001 – politike, ciljevi, planovi, statistike i analize
Radionica 9001 – održavanje opreme i uređaja
Radionica 9001 – upravljanje mjernom opremom
Radionica 9001 - skladištenje i označavanje
Radionica 9001 – obrazovanje i upravljanje ljudskim resursima
Radionica 9001 – upravljanje projektom
Radionica 9001 - dizajn proizvoda ili usluga
Radionica 9001 – informatički podržani sustavi (MRP, ERP)
Radionica 9001 – praćenje i ocjena dobavljača

 

 

  9001 – Izrada i upravljanje dokumentacijom sustava
9001 – Praćenje grešaka, incidenata, nesukladnosti, statistike i analize
9001 – Organizacija, odgovornosti i izvješćivanje
 


9001 – primjena u građevinarstvu
9001 - primjena u uslužnim djelatnostima
9001 - primjena u hotelijerstvu
9001 - primjena u informatičkoj djelatnosti

9001 - primjena u medicinskim ustanovama

9001 - primjena u lokalnoj samoupravi

ISO 9000 - porodica normi 9000 i veze na druge norme i smjernice
ISO 9001 - integrirani sustavi 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ...


ISO 9001:2008 Lead auditor training course (IRCA certified)

 


Unaprjeđivanje kvalitete

 1. Projektna metoda za rješavanje problema
 2. Ishikawa dijagram (dijagram uzroka i
 3. posljedica)
 4. Metoda prioriteta (Pareto princip)
 5. Histogram (Dijagram frekvencija)
 6. Dijagram raspršenja (Korelacioni dijagram)
 7. Demingov krug - PDCA
 8. Gantogram
 9. Radarska karta
 10. FMEA (Analiza mogućih grešaka i njihovih posljedica)
 11. Uvod u „Six sigma“

Total quality management
Business Process Reengineering
Balanced Scorecard

   
  e-mail: info@adriakon.hr

 

 

...adriaKON _naslovnica
2008© adriaKON